امسال محرم دل تنگم سفری (صفری) شد

 گودال و تو تنها و تک، یالیتنا کنا معک

 هر زخم بر زخمی نمک، یا لیتنا کنا معک

 غلتیده بودی بر زمین، سیراب جام واپسین

 در آخرین الحمدلک، یا لیتنا کنا معک

 بد مست کور کینه ات، بنشست روی سینه ات

 آیا دمی افتد به شک؟ یالیتناکنـــّا معک

 از تیره راه خاکیان با تارک افلاکیان

 داریم دردی مشترک، یالیتنـــا کنا معک

 چون ماه کامل وقت مد، دریا دلان دادی مدد

 خون شست زنگار از محک، یا لیتنا کنا معـک

 در عید آن تعجیل ها، پی در پی اسماعیل ها

 قربان نمودی یک به یک، یا لیتنا کنا معـک

 زد خنجروتا خاتمه،می گفت بستان فاطمه

 گودال را جای فدک، یا لیتنا کنا معک

 از ارتفاع نیزه ها، آن طور می دیدی چه را؟

 کشف حجاب؟ آتش؟ کتک؟ یالیتنا کنا معک

 رفتی ولی میزان حق، چون نقش آمد بر ورق

 الله الله آجرک، یالیتنا کنا معک

 تا فتنه آخر زمان ،ای ایستاده جاودان

 یالیتنا کنا معک، یالیتنـا کنا معـک

              

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید